OFERTA:

 

WYKONUJEMY KOMPLEKSOWO PRACE W ZAKRESIE:

 • doboru i montażu pomp ciepła
 • wentylacji mechanicznej
 • instalacji centralnego odkurzacza
 • instalacji wody i kanalizacji
 • instalacji centralnego ogrzewania
 • instalacji ogrzewania podłogowego
 • systemów solarnych
 • węzłów cieplnych
 • instalacji gazowych
 • kotłowni gazowych i na paliwa stałe
 • odwodnienia terenu, przepompowni
 • przyłączy wod-kan, gaz
 • instalacji klimatyzacji
 • prób, odbiorów technicznych, dokumentacji powykonawczej
 • serwisu gwarancyjnego


NASZĄ OFERTĘ KIERUJEMY DO:

 • FIRM DEWELOPERSKICH
 • FIRM GENERALNEGO WYKONAWSTWA
 • SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH
 • KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH