ZMIĘKCZACZE WODY

ZMIĘKCZACZE WODY


- Zmiękczaniem wody nazywamy procesy prowadzące do całkowitego lub częściowego usunięcia rozpuszczonych soli wapnia, magnezu oraz niektórych wielowartościowych metali.
- Podczas przepływu wody przez żywicę jonowymienną powodujące twardość jony wapnia (Ca2+) i magnezu (Mg2+) wymieniane są na jony sodu (Na+).
- Gdy zdolność jonowymienna złoża zostanie wyczerpana, jest ono poddawane regeneracji roztworem soli kuchennej (NaCl).
- Częstość regeneracji zmiękczacza zależy od twardości wody surowej oraz ilości uzdatnionej wody.

Skala twardości wody:
1.bardzo miękka: <75 mg CaCO3/l
2.miękka 75-150 mg CaCO3/l
3.średnio twarda 150-300 mg CaCO3/l
4.twarda 300-500 mg CaCO3/l
5.bardzo twarda >500 mg CaCO3/lFirma SINSTAL Sp. z o.o. Sp. k. oferuje usługi z zakresu doboru i montażu zmiękczaczy wody
Kontakt, tel.: + 48 508 104 712