POMPY CIEPŁA1jpg

Pompa ciepła pompuje energię, z niższego poziomu na poziom wyższy w celu ogrzania budynku. Poziom niższy określany dolnym źródłem jest to temperatura powietrza, gruntu, wody, z której to temperatury pobieramy energię. Poziom wyższy określany górnym źródłem stanowi instalacja grzewczą budynku. W celu pobrania energii z obszaru o temperaturze niższej i przekazaniu jej do obszaru o temperaturze wyższej pompa ciepła wykorzystuje procesy termodynamiczne przebiegające w jej układzie chłodniczym. Układ ten składa się z 4 podstawowych elementów:
- parownik,
- sprężarka,
- skraplacz
- zawór rozprężny.
Układ wypełniony jest czynnikiem chłodniczym np. popularny R410A , który krążąc w układzie zamkniętym podlega przemianom termodynamicznym przekazując energię z dolnego źródła ciepła do górnego źródła ciepła.


Firma SINSTAL Sp. z o.o. Sp. k. oferuje usługi z zakresu doboru i montażu pomp ciepła.
Kontakt, tel.: + 48 508 104 712